Samen ondernemen in het dorp Zeeland; dienstverleningbouwtechniekdetailhandelhorecagezondheidoverig
ZOV maakt strategische verbinding tijdens aftrap Maashorstfair
1 augustus 2016

Tijdens aftrap van de Maashorstfair 2016, zaterdagavond 30 juli jl., heeft bestuur van de ZOV op informele wijze gesproken met een aantal bestuursleden van omliggende ondernemersverenigingen uit het Maashorstgebied.

Doel was om te kijken of, en hoe, we onderlinge contacten kunnen aanhalen en een verdere samenwerking kunnen vormgeven rekening houdend met ieders belangen & identiteit.

Het enthousiasme voor verbinden & informeren van Maashorst-ondernemersverenigingen blijkt groot. Afgesproken is dan ook na de zomervakantie een gezamenlijk actieplan op te zetten. Uiteraard zal ZOV haar leden hiervan op de hoogte houden!

ZOV complimenteert organisatie Maashorstfair met deze geslaagde en gezellige jubilieumeditie van de Maashorstfair 2016.


Organisatie Maashorstfair 2016


Aftrap Maashorstfair 2016