Samen ondernemen in het dorp Zeeland; dienstverleningbouwtechniekdetailhandelhorecagezondheidoverig
ZOV-Ledenbijeenkomst Ondernemen in Zeeland heeft de toekomst
30 april 2017

Op een goed bezochte ledenbijeenkomst in de nieuwe bovenzaal van Herberg D’n Brouwer hebben we de jaarvergadering met vaststelling van de financiële stukken en de bestuursmutatie’s behandeld. Daarnaast was er volop gelegenheid om in kleine groepen te discussiëren over enkele actuele onderwerpen.

1.     Jaarvergadering:
De kascontrole commissie ( Eric van Hout /  Arno van Tienen ) heeft de financiële stukken van 2016 beoordeeld en akkoord bevonden
Daarna hebben de leden ingestemd met de begroting voor 2017.
 
Dit jaar hebben JannesJan Bergmans en Wim van Vonderen afscheid genomen van het bestuur. Wij danken beide heren voor hun inzet voor de Z.O.V..
Er zijn nog geen nieuwe kandidaten gevonden. Wij zijn nog steeds op zoek naar bestuursleden voor de functie van penningmeester en secretaris.
Mochten er naar aanleiding van de bijeenkomst leden geïnteresseerd  zijn voor deze functie’s, dan kunt u zich melden bij John Eijsermans.
 
2.     Ronde tafelgesprekken:
 
Stand van zaken Vereniging Zeeland 2030 (William van Stiphout)
William heeft in  een uitgebreid betoog uitleg gegeven over de status van de vereniging Zeeland 2030 . Een van de belangrijkste onderwerpen was uiteraard de status van het gemeenschapshuis. Dit is volop in beweging. Vanuit de vereniging is een projectgroep geformeerd die de directe contacten onderhoud met de betrokken gebruikers en de gemeente. Het is een lastig, maar geen onmogelijk traject.
De vereniging  blijft zich focussen op de leefbaarheid van Zeeland in de breedste zin en zal via bijeenkomsten om input blijven vragen.
 
Communicatie-app (Maarten Huvenaars)
Maarten heeft namens Colin Dekkers uitleg gegeven over het gebruik van een nieuwe communicatie-app, waarmee u als lid een soort van zoek-functie krijgt voor allerlei ondernemers zaken. De gegevens blijven in rubrieken bewaard, waardoor er een soort data-base ontstaat waar u handig gebruik van kunt maken. Iedereen was voorzichtig enthousiast, waardoor we deze app met een projectgroep gaan uitwerken. We komen z.s.m. op dit onderwerp terug.
 
Regio overleg Maashorst ondernemers (Willem Peters en Alfred van Meegen)
Willem Peters en Alfred van Meegen stonden stil bij de laatste ontwikkelingen aangaande de samenwerking met de ondernemersverenigingen rondom de Maashorst. Dit zijn de verenigingen uit Bernheze, Nistelrode, Schaijk/Reek, Oss, Uden en Zeeland.
Er zijn nu 2 bijeenkomsten geweest, waarbij het accent ligt op het verkennen van elkaars agenda’s omtrent  aandachtspunten m.b.t de Maashorst. We zijn er in ieder geval van overtuigd dat samenwerking  uiteindelijk zal leiden tot een betere ontwikkeling van het gebruik en “Branding” van de Maashorst.
Op dit moment is er afgesproken om gezamenlijk een bijeenkomst te organiseren voor de horeca en toeristische bedrijven uit de Maashorst. Dit zal in het najaar gaan plaatsvinden.
 
Business-Event Uden
De stichting Business-Event heeft uitgebreid uitleg gegeven wat het Business-Event inhoud. Met voorbeelden en filmpjes werden onze leden warm gemaakt om zich in te schrijven. Uiteindelijk zijn we met 24 ondernemers namens de Z.O.V. met busjes naar dit Event gegaan.
Uiteindelijk waren er zo’n 50 Zeelandse ondernemers aanwezig. Het was een prachtige avond!
 
Na afloop heeft Rob Neijts van Herberg D’n Brouwer de mogelijkheid gegeven om samen met hem de verbouwde Brouwer te bezichtigen.
Wij hebben hem, Miriam en Frank gecomplimenteerd met deze prachtige verbouwing en hen alle succes toegewenst.
 
De volgende bijeenkomst van de Z.O.V. zal begin augustus plaatsvinden.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Z.O.V.