Samen ondernemen in het dorp Zeeland; dienstverleningbouwtechniekdetailhandelhorecagezondheidoverig
Uitnodiging herinrichting Kerkstraat, fase 2
13 juni 2018

Onderstaande uitnodiging ontvingen wij van gemeente Landerd voor herinrichting Kerkstraat, fase 2:
De informatieavond vindt plaats op donderdag 28 juni 2018 in Compostella, Franciscushof 1 in Zeeland. De avond start om 19.30 en eindigt rond 21.00 uur.


Geachte heer en mevrouw,

De openbare ruimte in het centrum van Zeeland wordt opnieuw ingericht. In februari van dit jaar is gestart met de uitvoering van de eerste fase. Voor fase 2 zijn de voorbereidingen gestart. In opdracht van de gemeente heeft het bedrijf Jens CT voor fase 2 het ontwerp nu uitgewerkt. Dat is nodig om het werk straks te kunnen uitvoeren.

Uitnodiging
U bent eigenaar, bewoner en/of ondernemer van een pand dat is gelegen aan fase 2. In een informatieavond informeren wij u graag over de uitwerking van het plan. Ik nodig u van harte uit daarbij aanwezig te zijn.
Op de avond krijgt u een korte presentatie over het uitgewerkte ontwerp. Daarna kunt u de tekeningen bekijken. Er is dan ook gelegenheid tot het stellen van vragen aan de aanwezige medewerkers van Jens CT en de gemeente.
De informatieavond vindt plaats op donderdag 28 juni 2018 in Compostella, Franciscushof 1 in Zeeland. De avond start om 19.30 en eindigt rond 21.00 uur.

Vragen?
Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer A. Hanegraaf of de heer M. Loos via het centrale telefoonnummer of per e-mail via Adrie.Hanegraaf@landerd.nl of Martijn.Loos@landerd.nl.


Centrumplan Zeeland – herinrichting openbare ruimte
Het gedeelte van de Kerkstraat tussen de Schoolstraat en de Puttelaar en de pleinen rondom het gemeentehuis worden opnieuw ingericht. Dat is één van de projecten van het Centrumplan Zeeland.
Het ontwerp voor de herinrichting is in 2016 tot stand gekomen met inbreng van de inwoners en ondernemers en is in februari van 2017 vastgesteld. De uitwerking en uitvoering ervan vindt in fasen plaats.
De uitwerking van het ontwerp voor fase 2 is nu gereed. Dat is het zuidelijke deel van de Kerkstraat tot de Puttelaar. Dat is het gebied zoals weergegeven op de onderstaande kaart. Tijdens de informatieavond is voor dit aangegeven gebied een uitgewerkt plan te bekijken.