Samen ondernemen in het dorp Zeeland; dienstverleningbouwtechniekdetailhandelhorecagezondheidoverig
Terugblik ZOV Ledenavond In vuur en vlam
10 november 2017

Maandag 30 oktober vond de herfstbijeenkomst van de Zeelandse Ondernemers Vereniging plaats. Ditmaal is er in samenwerking met de Zeelandse Brandweer een gevarieerd programma gemaakt, waarbij veel ruimte was om kennis te maken met het Brandweervak.


Voorzitter, John Eijsermans, stond bij de opening stil bij een aantal zaken waar de Z.O.V. nu bij betrokken is.

 • De Z.O.V. heeft zitting in de klankbordgroep “ Centrumplan Zeeland “ . Er is een werkgroep geformeerd, die in opdracht van het bestuur alle details heeft bekeken en aanbevelingen heeft vastgesteld. We hebben ongeveer 40 punten aan de gemeente overhandigd. De meeste van deze aanbevelingen zijn in het uiteindelijke plan verwerkt.
  Nu gaan we de werkgroep vragen om invulling te geven aan :
  - Aankleding van de omgeving
  - Nieuwe sfeerverlichting
  - Aankleding van de lantaarnpalen in de zomer
 • We gaan een werkgroep “ Communicatie “ formeren, die een onderzoek gaat doen naar de communicatie van de Z.O.V. op dit moment. 
  We willen een advies m.b.t de volgende punten :
  - Wat verwachten de leden van onze communicatie
  - Welke media gaan we gebruiken om naar buiten te treden
  - Wat wordt de frequentie

 • De werkgroep “ Wintermarkt “ is intussen ook weer gestart met de voorbereidingen om op 14 januari weer een mooie markt te kunnen organiseren. Daarnaast zal er ook weer een decemberactiviteit worden opgezet voor de winkeliers. 
  Helaas is de respons van vooral de winkeliers te laag. Op dit moment kunnen we met het aantal deelnemers geen Wintermarkt organiseren!

  Wij willen de winkeliers daarom aansporen om het belang van "gezamenlijk Zeeland op de kaart te zetten" in te zien. Alleen als we de handen ineen slaan kunnen we uitstralen dat we als dorp veel te bieden hebben. De werkgroep zal de winkeliers nogmaals benaderen om mee te doen en er met z’n allen een groot succes van te maken.Alfred van Meegen en Willem Peters
gaven namens de werkgroep Z.O.V. 2.0 uitleg over de status van Z.O.V. 2.0.
Naast het organiseren van de leden bijeenkomsten, is er contact gezocht met de ondernemersverenigingen rondom de Maashorst.

Wij vinden het belangrijk dat we als Z.O.V. betrokken zijn bij het ontwikkelen van het merk Maashorst. Het is niet duidelijk wie de “ Baas “  is in de Maashorst.
Samen met de collega ondernemersverenigingen gaan we in gesprek met de Maashorst stuurgroepen om te komen tot transparantie. Uiteindelijk moet dit leiden tot een duidelijk Maashorst merk, wat tot economische groei kan leiden.
In het voorjaar gaan we een gezamenlijke bijeenkomst organiseren voor Toerisme, horeca en recreatie.Gemeente Landerd / Rabobank, Brandende Vragen
Onze ondernemersvereniging heeft zowel vanuit de gemeente als vanuit het bedrijfsleven de vraag gehad welke ontwikkelingen er zijn betreffende bedrijfshuisvesting ondernemers.
In overleg met Gemeente Landerd en ZOV- lid Rabobank is besloten om in een interactieve opzet leden bij te praten over huidige status, en toekomstige ontwikkeling bedrijventerreinen door wethouder Ben Brands. Namens Rabobank heeft Mirjam Giesbers (Directeur Commercie) gesproken over ontwikkelingen en mogelijkheden betreffende financierings- vraagstukken. De Gemeente Landerd en de Rabobank gaan graag in gesprek met onze ondernemersvereniging en vragen om te reageren op onderstaande vraagstukken;

 • Is er juiste communicatie tussen ondernemers en Gemeente Landerd / Rabobank ?
 • Op welke punten is meer en/of andere communicatie gewenst ?
 • Welke rol is weggelegd voor de ondernemersvereniging in deze communicatie ?

Reacties kunnen worden verzonden naar info@zeelandseondernemersvereniging.nl onder vermelding van “ledenavond 30 oktober”

Indien gewenst kunnen onze leden voor informatie en/of vragen direct contact opnemen met;
Gemeente Landerd, Lars Hövels, contactfunctionaris, 0486-458158, lars.hovels@landerd.nl
Rabobank, Mirjam Giesbers, 06-38937803, mirjam.giesbers@rabobank.nl
Rabobank, Bas keijzer 06-50742918, bas.keijzer@rabobank.nlNa de huldiging van Postcommandant Marcel Bongers voor zijn bijdrage om het aantal verkeersslachtoffers terug te brengen naar “Nul”, door wethouder  Ben Maathuis, heeft Marcel een uitgebreide presentatie gegeven over de werkzaamheden van de brandweer in Zeeland.

Brandweer in Vuur en Vlam
Vrijwillige Brandweer Brabant Noord, onder bevlogen aanvoering van postcommandant Marcel Bongers, hebben een bijzonder aantal interessante demonstraties verzorgt waaraan onze leden actief deel hebben kunnen nemen. Doel van deze avond was enerzijds om de belangrijke rol en werkwijze van de brandweer in onze samenleving te benadrukken, anderzijds om mensen enthousiast te krijgen als vrijwilliger voor deze belangrijke organisatie.

Voor aanvullende informatie en aanmeldingen bij Brandweer Brabant Noord kan contact worden opgenomen met Marcel Bongers, 06 29587251, m.bongers@brwbn.nl of kijk op www.brandweer.nl/brabant-noord


Namens ZOV bedanken wij de Brandweer voor hun gastvrijheid en enthousiaste inzet bij deze interessante maar ook zeker gezellige avond.
Ook bedanken we Ad van de Graaf, www.advandegraaf.nl, voor de vele foto’s die hij heeft gemaakt op deze avond. Een volledig overzicht van alle foto’s is te vinden op de Facebookpagina van Zeelandse Ondernemers Vereniging.

 Bestuur Z.O.V.
Meer foto's op onze Facebookpagina >