Samen ondernemen in het dorp Zeeland; dienstverleningbouwtechniekdetailhandelhorecagezondheidoverig
Bezoek Pompestichting
22 december 2017

Maandag 18 december heeft ZOV met een aantal leden de Pompestichting bezocht.
De Pompestichting biedt Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg (LFPZ) aan mensen met psychiatrische problemen die met justitie in aanraking zijn geweest of dreigen te komen. Het gaat daarbij om patiënten die ontregelend, grensoverschrijdend en gevaarlijk gedrag vertonen.  
Na een gedegen ingangscontrole is, bij een kopje koffie, door de begeleiding -bestaand uit Frans Lukassen, Theo de Groot en Anke Meerman- toegelicht wat de doelstelling en werkwijze van deze instelling is.

Na de presentatie was er de mogelijkheid om met een tweetal bewoners in gesprek te gaan en hun ervaringen en dagelijkse activiteiten in deze instelling te ervaren. Aansluitend hebben deze bewoners samen met begeleiders een uitgebreide rondleiding verzorgd over het terrein, waardoor iedereen een duidelijk beeld van de mogelijke dagactiviteiten en ontspanningsmogelijkheden heeft kunnen krijgen.
Afsluitend is er, met zowel bewoners en begeleiders, nagepraat over dit interessante bezoek.
Namens ZOV willen we de Pompestichting bedanken voor deze unieke inkijk in een gesloten LFPZ- instelling. Als dank heeft John Eijsermans aan Frans Lukassen van de Pompestichting een aantal kerststollen aangeboden.