Samen ondernemen in het dorp Zeeland; dienstverleningbouwtechniekdetailhandelhorecagezondheidoverig
AVG-wetgeving
13 juni 2018

Geachte leden Z.O.V.,

M.i.v. 25 mei 2018 is de nieuwe A.V.G. wet van kracht geworden.
Ook wij zijn verantwoordelijk als vereniging om zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke gegevens.

Wij maken gebruik van uw persoonlijke gegevens voor de ledenadministratie.
Wij gaan zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om en gebruiken deze alleen voor de ledenadministratie. De gegevens worden niet met derden gedeeld.

Wij onderhouden een website voor de Z.O.V.. De gegevens hiervoor worden door de ondernemers vrijwillig aangeleverd. Het betreft bedrijfsgegevens en persoonlijke gegevens.
Wij gebruiken de gegevens alleen voor de website.
Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens en zullen deze niet delen met derden.
Wij kunnen derhalve niet meer ingaan op verzoeken om activiteiten anders dan van de Z.O.V.  te verspreiden via de website.

Wij informeren onze leden via een nieuwsbrief en nodigen hen uit voor bijeenkomsten en activiteiten. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van versturen van info via de bij onze vereniging bekende mailadressen.

Voor de verwerking van de ledengegevens hebben wij een verwerkersovereenkomst met Van Gerwen Reclame.

Mocht u ondanks onze zorgvuldigheid uw persoonlijke gegevens willen wijzigen op de website, kunt u ons informeren op ons mailadres : info@zeelandseondernemersvereniging.nl

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Z.O.V.,

Namens deze,
John Eijsermans, voorzitter Z.O.V.